Určení největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku.


Z kolika čísel chcete spočítat největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek:

Vložte počet čísel:
(Zadejte celé číslo v rozmezí 2-20)Toto je Vaše návštěva číslo: 1